Analys & Strategi

asian male writting somethingVart är vi på väg? Och var befinner vi oss idag? Det är två viktiga frågor att ställa sig innan man kavlar upp ärmarna och börjar utforma sin kommunikationsplan. En klar strategi gör det inte bara enklare att ta sig framåt på ett strukturerat vis, det blir också möjligt att, i detalj, mäta sin framgång.

Loud & Clear är kommunikationspartnern som anpassar sig efter dina behov. Ibland är vägen redan utstakad, och i andra situationer kan det vara dags att ta ett steg tillbaka för att undersöka vilken utmaning man egentligen står inför. Kanske har målgruppen och dess beteende förändrats under de senaste åren, eller så är det konkurrenternas marknadsföring som gjort att det är hög tid att se över de egna kommunikationsinsatserna.

Vanligtvis inleder vi nya kundsamarbeten med en analys av utgångsläget och en formulering av kommunikationsmålen. Därefter skapar vi en långsiktig strategi och skräddarsyr effektiva målgruppsanpassade insatser. Detta ger inte bara en trygg grund och en samsyn på vad som bör göras – det gör det också enkelt att följa upp och mäta resultatet av allt genomfört arbete. Klart och tydligt, från start till mål.

Alternativt, ifall ni redan har en tydlig bild av vart ni är på väg och vilka insatser som krävs, så tar Loud & Clear en mer operativ approach. Oavsett om det handlar om att producera en slagkraftig trycksak, kreera innehåll till sociala medier, uppdatera hemsidan eller producera ett intresseväckande pressmeddelande. Men, mer om detta under rubrikerna PR och Content Marketing.

Inget uppdrag är för stort, eller för litet.

Tillbaka till startsidan…