PR

Visst är det imponerande när någon är bra på att sälja in sig själv – men än mer slagkraftigt är det när någon annan, helt oberoende, lyfter fram ens framgångar. Som när man får syn på en tidningsartikel om ett företag som lyckats på något vis. Med ett uppköp, en rekrytering, ett väl genomfört uppdrag eller en godhjärtad sponsring till exempel. Värt att notera, vilket inte är helt självklart, är att den här typen av nyheter sällan initierats av journalisten ifråga – utan av företaget. För att få full utväxling av allt bra man gör som företag så får man inte glömma bort att berätta om det. I synnerhet inte för media då det, rätt utfört, kan ge enorma ringar på vattnet.

Loud & Clear har närmare 10 års erfarenhet av slagkraftigt PR-arbete och kan bistå på valfri nivå. Allt ifrån att ta fram ett enstaka pressmeddelande gällande ett färdigt ämne – till att skapa nyheter, lägga en långsiktig kommunikationsplan, distribuera materialet och bearbeta prioriterade medier.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

  • Skapa en långsiktig kommunikationsplan med relevanta nyhetsvinklar
  • Producera pressmeddelanden
  • Ta fram medielistor
  • Bearbeta medier
  • Leverera löpande rapporter om genomslaget
  • Medieträning av företagets talespersoner
  • Krishantering

Tillbaka till startsidan…